Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2009 13:28 - Дебати 2009
Автор: alashka Категория: Бизнес   
Прочетен: 1013 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.02.2009 13:30


Вчера, 23 февруари, в Националния дворец на културата се проведе първият от серията тематични дебати между бизнеса и политическите сили, в контекста на предстоящите избори за национален и Европейски парламент.

Политици и бизнесмени дискутираха на тема "Българският проект - икономически приоритети в условия на криза".

Повече за инициативата можете да видите на адрес www.debati.bia-bg.com

АКЦЕНТИ ОТ ПЪРВИЯ ДЕБАТ
(вж. Сравнителна таблица)

Петър Кънев (БСП), заместен по-късно от Явор Куюмджиев:

 • Предложенията на БСП за антикризисни мерки са включени в т.нар. „Програма Станишев”. Документът е отворен – готови сме да приемем всяко разумно предложение.
 • Подкрепям предложението, направено от Божидар Данев, за създаване на регистър на данъчно коректните фирми, които да си получават ДДС-кредита в рамките на 3 работни дни.
 • Против сме въвеждането на диференциран ДДС или намаляване на ставките.
 • На този етап пред това правителство не стои въпросът за намаляване на осигурителната тежест или на данъците до изборите.
 • Запазване на валутния борд при същия валутен курс.

Свилен Габровски („Напред”):

 • Да бъде разработен ясен, консенсусен антикризисен документ
 • Призоваваме за повече патриотизъм в икономиката.
 • Подкрепяме предложението за приватизация на фондовата борса.
 • Да се засили ролята на банките в процеса на усвояване средствата от ЕС.
 • Да се въведе таван на кредитите.
 • С цел преодоляване проблема с високата междуфирмена задлъжнялост, да се засили ролята на принудителното изпълнение.
 • Категорично запазване на валутния борд при същия валутен курс.
 • Влизането в Еврозоната да стане „когато му дойде времето”
 • Намаляване на ДДС до 18%.
 • Преките данъци са на приемливо ниво.
 • За подобряване на търговското салдо: по-адекватна експортна политика и реклама на българския продукт в чужбина.
 • Ако предоставяме преференциално средства, ще е в реформирани сектори, които генерират растеж.

Милен Велчев (НДСВ), заместен по-късно от Владимир Каролев:

 • България минава по-леко през кризата от останалите страни в Европа и света. Това се дължи на фискалната политика от последните години.
 • В момента НДСВ е в процес на разработка на нов пакет антикризисни мерки;
 • Няма обстоятелства, при които България да се откаже от валутния борд – категорично сме за запазване на валутния борд при сегашния валутен урс;
 • Предлагаме предпазно споразумение с МВФ;
 • Трябва да се отправи искане към Европейската централна банка за членство на България към „Валутен механизъм - 2”;
 • Настояваме за ускорено възстановяване на ДДС.
 • Категорично сме против диференцирани ставки по ДДС и против намаляване на ставката по ДДС. Въвеждането на диференцирана ставка ще увеличи измамите.
 • Относно капиталовия пазар предлагаме да се намали бюрокрацията в публичния финансов надзор и да се привлече западна борса за акционер в Българската фондова борса.
 • Намаляване на осигурителната тежест плавно, не шоково. Ако коалиционните ни партньори се съгласят, предлагаме още тази година да бъдат намалени осигуровките, а в следващия мандат те трябва да паднат със 7.5%.
 • Ограничаване преразпределителната роля на бюджета до 35%.
 • Настояваме за еднакво приложение на законите, а не за толериране на едни или други фирми и отрасли. Нека в строителството, например, си изпият студената чаша – няма да похарчим нито лев за конкретен сектор.

Димитър Бъчваров (ДСБ):

 • В състояние сме на две паралелно протичащи кризи – вътрешна (проблеми с усвояването на средствата от ЕС) и външна (световна криза).
 • Трябва да се постави акцент върху максималното усвояване на средствата от ЕС, което да е предшествано от мерки за възстановяване доверието на Европа към България, вкл. съд за виновниците.
 • Банките да бъдат включени активно в процеса по оценка на европроектите;
 • Намаляване преразпределителната роля на бюджета до 2010 г. до 38% и всяка следваща година с по 1 пункт, при снижаване на бюджетните разходи;
 • Намаляване на ДДС-ставката; нулева ставка по ДДС за стоки и услуги, които не са от внос, например първо жилище за семействата.
 • Наказателни лихви при забавяне възстановяването на ДДС-кредита;
 • Преразглеждане на мегапроектите в енергетиката;
 • Намаляване до 6 % на минималните задължителни резерви на банките;
 • Прагът на капиталова адекватност на банките да падне до 8%;
 • Инвестиционна политика, основана на преференциални мерки;
 • Фондовата борса да се слее с голяма европейска борса; държавата трябва да е само арбитър на капиталовия пазар.
 • Пенсионните фондове да се защитят по аналогия с банковата защита;
 • Влизане в Еврозоната през 2013 г. – основен приоритет на ДСБ.
 • Запазване на валутния борд.
 • Намаляване на дефицита по текущата сметка до 2013 г. наполовина.
 • Постепенно намаляване на осигурителната тежест, съчетано със строги мерки срещу сивата икономика.

Лидия Шулева (БНД):

 • Икономическата и потенциалната финансова криза се случват при паралелно протичаща криза на доверие в институциите и в държавността, като цяло, затова са необходими категорични мерки за противодействие на корупцията и организираната престъпност.
 • Да се прилагат мерки, валидни за всички фирми, а не да се протекционират едни фирми и сектори за сметка на други.
 • Ще работим за намаляване на държавната намеса в икономиката;
 • Намаляване на публичните разходи;
 • Преразпределителната роля на бюджета да се ограничи до 35%.
 • Реформи в здравеопазването, образованието и пенсионната система;
 • Ревизия на държавния бюджет за 2009 г., поради нереалистичните му параметри.
 • Намаляване на осигурителната тежест до 15%.
 • Необходим е обществен консенсус по въпроса за ДДС (дали да бъде диференцирана ставката или не). Здравата икономическа логика предполага единна ставка, но може да се обмислят и аргументите против.
 • С цел привличане на инвестиции: намаляване на данъчно-осигурителната тежест, правна сигурност, ниско ниво на корупция, намаляване на бюрокрацията чрез електронно обслужване, квалифицирана работна ръка.
 • Да се въведат регулации, които да подпомогнат и облекчат много от борсовите процедури.
 • Запазване на валутния борд до влизане в Еврозоната.
 • да се отправи искане към Европейската централна банка за членство на България към „Валутен механизъм - 2”;
 • Приоритетно трябва да се развиват енергийната сигурност и алтернативните енергийни източници.
 • За подобряване на търговското салдо, трябва да се работи за стимулиране на продукти с висока добавена стойност.

Мартин Димитров (СДС):

 • Антикризисната програма на Правителството е закъсняла, а загубата на европомощи (бел.ред.: средствата от ЕС) по време на криза е престъпление.
 • Преразпределителната роля на бюджета трябва да падне под 35%;
 • Настояваме за намаление наполовина на осигурителната тежест;
 • Предлагаме намаление на ДДС с два пункта (от 20 на 18%) и по-нисък ДДС за лекарствата;
 • Намаление на данъците върху едноличните търговци от 15 на 10%;
 • Премахване на данъка върху дивидентите;
 • Подобряване на контролната система в България;
 • Целият излишък да отива в Сребърния фонд;
 • Съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС до 2 месеца;
 • Да се подпише нов договор за доставка на природен газ при условия, водещи до намаляване цената на горивото.
 • Подобряване на системата по събиране на вземанията с цел намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
 • С цел насърчаване на инвеститорите: въвеждане на електронно правителство, данъчни стимули, намаляване на осигурителната тежест, гъвкавост на пазара на труда, по-малко бюрокрация.
 • Управлението на еврофондовете да не е централизирано, както предлага правителството.
 • Да се въведат срокове за мълчаливо съгласие.
 • Запазване на валутния борд до влизане в Еврозоната.
 • Сега чиновникът знае повече от пазара, което е извън икономическата логика. Необходима е добра бизнес среда за всички (равни възможности за всички).

Йордан Цонев (ДПС):

 • ДПС подкрепя и ще подкрепя мерки, основани върху консервативна икономическа политика. Изваждаме пред скоба запазването на фискалната стабилност.
 • Не приемаме тезата, че данъците трябва да се намаляват.
 • Дефицитът по текущата сметка ще отстъпи като проблем пред ръста на БВП. Тази година дефицитът ще е под 15% (около 12%).
 • Мерки за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции: строга фискална дисциплина, подобряване на бизнес климата, ниско данъчно бреме.
 • Да се анализира състоянието на фондовата борса и след това да се приватизира.
 • За да се намалят още осигурителните вноски, трябва първо да се реформира осигурителната система.
 • Трябва да се подобри усвояването на средствата от еврофондовете.

Владислав Горанов (ГЕРБ):

 • По отношение на експортната политика България, като член на ЕС, няма много механизми за самостоятелни мерки, но трябва да се обърне специално внимание върху туризма, вкл. необходима е агресивна реклама на българския туризъм зад граница;
 • Отнасяме се с еднакво внимание и върху чуждите, но и върху българските инвестиции;
 • Трябва да сме внимателни към кредитната политика – самоцелното кредитиране, без ясни приоритети по сектори, ще доведе до допълнително задълбочаване на проблемите във финансовата и икономическата система. Няма да кредитираме удавници и да наливаме вода в пясъка.
 • Философията за капиталовия пазар трябва да се преразгледа и максимално бързо фондовата борса да бъде продадена на борсов оператор.
 • Влизането в Еврозоната може да стане през 2013-2015 г.
 • Категорично запазване на валутния борд;
 • Бюджетна политика без излишъци;
 • Намаляване на осигурителната тежест с 5пункта;
 • Въвеждане на необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата.
 • Намаляване преразпределителната роля на бюджета.
 • Акцент върху усвояването на средствата от еврофондовете.

Забележка: Поредността на изказванията е на база изтеглен преди началото на първия дебат жребий.

Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: alashka
Категория: Бизнес
Прочетен: 392933
Постинги: 404
Коментари: 154
Гласове: 623
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930